Voorzitter : Agnita Loch

Penningmeester : Edwin Kamphorst

Secretaris : Peter van de Zee

Wedstrijdleider : Yolanda Hendriksen

Ass. Wedstrijdleider : Hillie Klompenhouwer